Avançament dels continguts de la Revista de Llengua i Dret

Us avancem els continguts del número 61 de la Revista de Llengua i Dret que es publicarà a finals d’aquest mes:


Estudis sobre el llenguatge administratiu i jurídic

Las fases del proceso traductor. La traducción de las funciones universales Common Law vs. Civil Law. El trust, un estudio de caso.

Elena Ferran i Larraz, jurista y traductóloga, profesora lectora del Departamento de Estudios Ingleses, Universitat Rovira i Virgili.

Binomios, trinomios y tetranomios cuasi sinónimos en los poderes notariales digitales británicos y norteamericanos: análisis y propuesta de traducción.

Esther Inmaculada Vázquez y del Árbol, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

El lenguaje no sexista en el ámbito normativo español: El estado de la cuestión en los años más recientes.

Fernando Centenera Sánchez-Seco, licenciado y doctor en derecho por la Universidad de Alcalá.

Estudis sobre la lingüística forense

La lingüística forense: la llengua com a evidència.

Jordi Cicres, Universitat de Girona, i Núria Gavaldà, ForensicLab – Laboratori de Lingüística Forense. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra.

Estudis sobre el dret lingüístic

El canvi de paradigma en la jurisprudència constitucional sobre la competència lingüística dels empleats públics.

Joan Ridao Martín, professor del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política. Facultat de Dret. Universitat de Barcelona.

Estudis sobre la política i la planificació lingüística

Els catalanoparlants, els diglòssics i els monolingües. Grups sociolingüístics a la franja.

Natxo Sorolla, membre de la Xarxa Cruscat, IEC.

Legislació, jurisprudència i documentació

Crònica legislativa de Catalunya
Crònica legislativa del País Valencià
Crònica legislativa de les Illes Balears
Crònica legislativa del País Basc
Crònica legislativa de Navarra
Crònica legislativa de Galícia
Crònica legislativa d’Astúries
Crònica legislativa de l’Estat espanyol
Crònica legislativa de la Unió Europea
Jurisprudència del Tribunal Constitucional
Jurisprudència del Tribunal Suprem
Crònica parlamentària de Catalunya

Recensions i notícies bibliogràfiques

Gibert, Quim. Qui estima la llengua, la fa servir: els catalans i l’ús del català. Barcelona: Barcanova, 2013, 217 p. (col·lecció Tornaveu). ISBN 978-84-489-3022-6

Joan Tudela, periodista i professor, soci de transformació.

Vila i Moreno, Xavier (ed). Survival and Development of Language Communities. Prospects and Challenges. Bristol: Multilingual Matters, 2013, 218 p.

Maite Puigdevall, professora de la Universitat Oberta de Catalunya.

Bea Seguí, Ignasi. ¡En cristiano!: Policia i Guàrdia Civil contra la llengua catalana. Valls: Cossetània Edicions, 2013, 214 p. (col·lecció Memòria del segle XX). ISBN 978-84-9034-133-9.

Santiago Vilardell i Codina, tècnic especialista en dret lingüístic.

Leave a Reply