Reconeixement a la qualitat editorial d’excel·lent de la Revista de Llengua i Dret

La Revista de Llengua i Dret (RLD) ha obtingut aquest mes de juliol el segell de qualitat editorial d’excel·lent de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Aquest segell de la FECYT identifica aquelles publicacions científiques espanyoles que compleixen uns requisits de professionalització reconeguts internacionalment. Enguany, un total de 98 revistes espanyoles han rebut aquest segell d’entre les 355 que es van presentar a la convocatòria Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas Españolas (2013). Aquest reconeixement té una vigència de tres anys.

També, l’RLD ha mantingut la classificació d’A a la nova versió del Carhus Plus publicada el 3 de juliol de 2014. Carhus Plus és un sistema, desenvolupat per l’AGAUR a proposta de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional.

A més, cal destacar que la Revista està inclosa, des del 2012, en l’índex de qualitat internacional de revistes Scimago Journal Rank, SJR, basat en la base de dades Scopus d’Elsevier (18.000 revistes indexades), des del qual es poden fer cerques per països i per categoria temàtica, on la Revista està inclosa en tres categories: Law, Language and Linguistics i Linguistics and Language. L’indicador SJR mesura el factor d’impacte dels treballs publicats en una revista científica, partint del nombre de citacions que aquesta ha rebut. Per a més informació podeu consultar els gràfics corresponents.

La Revista també està indexada en altres repositoris i bases de dades, tal com apareix a la pàgina d’Indexació, com ara DOAJ, RACÓ, Dialnet, Ulrich’s, així com a bases de dades que avaluen i classifiquen les revistes tenint en compte la qualitat i/o l’impacte obtingut, com ara, IN-RECJ, Dice, MIAR, Latindex, entre d’altres.

El Comitè editorial de la Revista i el Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya segueixen treballant per mantenir els estàndards de qualitat de la Revista i millorar-ne el posicionament a les bases de dades i índexs de referència nacionals i internacionals.

Deixa un comentari