Correcció d’errada i notificació de la publicació del núm. 62 de la Revista

S’ha esmenat l’error d’ahir en publicar en aquest blog un apunt de dret constitucional de la Revista catalana de dret públic, us demanem disculpes i ho aprofitem per comunicar-vos que s’ha publicat el núm. 62 de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

En aquest núm. 62  es tracten temes de plena actualitat com els articles Protection of Minority Languages in the Public Administration of Northern Ireland: Irish and Ulster Scots Linguistic Legislation. Which and When? d’Alessia Vacca; L’evolució dels usos lingüístics dins l’aula des de sisè de primària fins a quart d’ESO de Vanessa Bretxa i F. Xavier Vila; Barrera o passaport per a la integració?: ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya de Makiko Fukuda,etc.

 

També hem de destacar l’esforç que estem duent a terme per tenir la Revista de Llengua i Dret ben posicionada i present en el màxim nombre possible de bases de dades de prestigi internacional, en aquest sentit, la Revista està inclosa a la base de dades SCOPUS, una de les principals bases de dades bibliogràfiques d’articles de revistes científiques, i també està inclosa a la base de dades EBSCO que es distribueix des dels EUA. A més, el passat mes de juliol va obtenir el segell de qualitat de Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en reconeixement a la seva qualitat editorial i científica.

Publicado el número 62 de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

En este número se tratan temas de plena actualidad como los artículos Protection of Minority Languages in the Public Administration of Northern Ireland: Irish and Ulster Scots Linguistic Legislation. Which and When? d’Alessia Vacca; L’evolució dels usos lingüístics dins l’aula des de sisè de primària fins a quart d’ESO de Vanessa Bretxa i F. Xavier Vila, etc. Como novedades cabe destacar que la Revista está indexada en SCOPUS, una de las bases de datos com más prestigio y que ha obtenido el sello de calidad de Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en reconocimiento a su calidad editorial y científica.

Published issue number 62 of the Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

This issue deals with most current subjects, with articles such as Protection of Minority Languages in the Public Administration of Northern Ireland: Irish and Ulster Scots Linguistic Legislation. Which and When? d’Alessia Vacca; L’evolució dels usos lingüístics dins l’aula des de sisè de primària fins a quart d’ESO de Vanessa Bretxa i F. Xavier Vila, etc. At the same time, the journal has been included in SCOPUS, one of the most prestigious citation databases.

Deixa un comentari