Escrit de comiat del director sortint de la Revista – Antoni Milian i Massana

EAPCBenvolguda lectora i benvolgut lector,

L’apunt d’aquesta setmana del blog és singular. Ho és perquè no conté una reflexió, o un comentari, sobre un tema acadèmic, social o polític que tingui relació amb l’objecte de la Revista, sinó un comiat. I és que vull acomiadar-me de vosaltres, en deixar-ne la direcció.

Per raons estrictament personals de caràcter familiar, que m’exigien i m’exigeixen temps, presentí, el dia 23 de setembre de l’any passat, la renúncia al càrrec de director de la Revista de Llengua i Dret – Journal of Language and Law a la direcció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya —institució que, recordem-ho, edita la Revista. Les incerteses polítiques viscudes aquest darrers mesos, i la conveniència que el relleu es fes efectiu una vegada estigués nomenada la persona que definitivament dirigís l’Escola, feren que amb la directora en règim de suplència de la institució haguéssim convingut que la meva renúncia no seria efectiva fins que arribés aquell nomenament definitiu. Havent tingut lloc en data recent el nomenament del Sr. Agustí Colomines i Companys com a nou director de l’Escola, la meva renúncia s’ha fet efectiva el dia 16 de març, bo i coincidint amb el nomenament de la Sra. Eva Pons Parera com a nova directora de la Revista.

He de confessar-vos que em sap greu deixar el càrrec. He gaudit exercint-lo. De tota manera, més tard o més d’hora també l’havia de deixar per permetre’n el relleu: 13 anys de direcció són força anys i no és bo eternitzar-s’hi. Les renovacions solen ser bones i aconsellables. Estic convençut que la nova directora, juntament amb la secretària, la Sra. Elvira Riera Gil, que continua i que m’ha donat especial suport en aquest darrer període, sabran garantir, amb el recolzament dels membres del Consell de Redacció, el futur de la Revista.

No voldria acomiadar-me sense fer públics una sèrie d’agraïments. En primer lloc, a les directores i directors de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya que s’han succeït durant aquests anys, per haver-me fet confiança. Sempre m’han escoltat i respectat, i vull destacar-ne i agrair-los especialment la total i absoluta llibertat d’actuació que en tot moment m’han donat, i que han donat al Consell de Redacció, a la vegada que els agraeixo l’interès, la dedicació i el suport que, des de l’Escola, hi ha hagut envers la Revista. L’esforç esmerçat en el trànsit de l’edició en paper a l’edició digital, la preocupació i el treball tenaç perquè la Revista reuneixi els requisits que li permeten obtenir reconeixements molt alts entre els avaluadors i indexadors de revistes acadèmiques, i la posada en marxa del blog ara fa dos anys i escaig, en són bons exemples. No és casualitat, per tant, que la Revista estigui incorporada a repositoris i bases de dades nacionals i internacionals prestigiosos, com seria el cas de Scopus, o que gaudeixi de reconeixements tan preuats com el segell de qualitat editorial i científica de la FECYT. Per tot això, també vull fer ressaltar i agrair la feina feta durant aquests anys per les persones que han dirigit el Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’Escola, com també agrair la feina feta per totes aquelles altres persones, més anònimes, que, des de l’esmentat servei, s’han ocupat directament de la seva confecció, sigui a través de la correcció, de la revisió de textos o d’altres tasques pertocant a l’edició.  Tothora hi he trobat suport i ajut, i són mereixedores de felicitació per l’activitat realitzada.

Així mateix vull adreçar la meva gratitud a totes les persones que durant aquests anys han ocupat la secretaria o han format part del Consell de Redacció de la Revista. La seva capacitat professional, però també la seva cordialitat, m’han estat un esperó, i sense elles, òbviament, tampoc no haurien estat possibles els reconeixements obtinguts per la Revista; com tampoc no hauria estat possible el blog sense l’abnegada dedicació dels membres del Consell que se n’ocupen. Em cal, a més, estendre la meva gratitud a totes les persones que integren, o han integrat, el Consell Assessor.

Finalment, em plau expressar-vos a vosaltres, lectores i lectors de la Revista de Llengua i Dret – Journal of Language and Law, el meu agraïment. Al cap i a la fi, és en bona part el vostre interès i/o la vostra fidelitat allò que justifica editar-la. Ho aprofito per saludar-vos ben cordialment.

En el darrer Consell de Redacció, fet el dia 21 de gener d’enguany, expliquí la meva decisió de renunciar el càrrec als membres presents, cosa que havia avançat a tots els vocals que el componen, unes setmanes abans per correu electrònic. Acabada l’exposició, intervingué la Sra. Meritxell Masó i Carbó, aleshores directora en règim de suplència de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Entre altres observacions, digué que esperava que la meva renúncia fos “un pas al costat”, manllevant, d’aquesta manera, l’expressió que no feia gaires dies havia utilitzat el llavors president de la Generalitat, Sr. Artur Mas i Gavarró, en renunciar a presentar-se per a la investidura.

Com deia al començament, renuncio per raons personals de caràcter familiar, per unes circumstàncies que també m’han dut a deixar temporalment altres compromisos. Ara bé, la meva decisió és, en efecte, “un pas al costat”. Per tant, no abandono la pruïja de contribuir a salvaguardar la llengua catalana, ni d’aprofundir en el respecte dels drets lingüístics i de les realitats multilingües. Quan hauran passat les circumstàncies que m’han obligat a fer aquesta pausa, miraré de prosseguir en allò en què pugui ser més útil. A partir d’ara, pel que fa a la Revista, hi col·laboraré des del Consell de Redacció.

 

Antoni Milian i Massana
Exdirector de la Revista de Llengua i Dret – Journal of Language and Law
Catedràtic de dret administratiu a la UAB

2 respostes a “Escrit de comiat del director sortint de la Revista – Antoni Milian i Massana

  1. Antoni Milian, m’ha agradat molt poder compartir estones, gaudis i preocupacions des de l’Escola. En la teva etapa la revista va fer el canvi cap al mon dels bits i gràcies pel teu ajut i col·laboració. va tenir ampliacions i canvis de membres, però en tot moment va anar millorant el seu nivell. M’ha agradat coincidir en altres espais i espero que aquestes coincidències continuïn. Una etapa de molta feina feta, de molta vàlua acadèmica i professional, i sobretot des de l’Escola de tranquil·litat de saber que la revista tenia un gran director. Molta sort i gràcies.

  2. Antoni, moltes gràcies per la gran feina feta! És una sort per al país comptar amb una persona de la teva vàlua acadèmica i personal.

Deixa un comentari