Simposi “Multilingüisme a les Institucions i al Dret de la UE”: convocatòria de comunicacions. Vilanova i la Geltrú, juliol 2020 – Elisabet Arnó

Dins de les activitats del 19è Congrés Internacional de l’Associació Europea de Llengües per a Finalitats Específiques (AELFE), que tindrà lloc entre el 8 i 10 de juliol de 2020, es celebrarà el simposi temàtic “Multilingualism in EU Institutions and EU Law”, el qual pretén reunir investigadors del camp del dret i la lingüística, i disciplines relacionades, com la traducció, la sociolingüística i la política lingüística, amb la finalitat de promoure recerca interdisciplinar, des d’una perspectiva jurídico-lingüística. Concretament, s’investigarà com crear una integració jurídica i econòmica de la UE i alhora com aconseguir la certesa jurídica i lingüística en el dret europeu, respectant les diferents cultures i llengües de cada estat membre.

Aquest simposi està coordinat per dos reconeguts especialistes europeus en llengua i dret, el professor Jan Engberg (Universitat d’Aarhus, Dinamarca) i la professora Karin Luttermann (Universitat Catòlica de Eichstaett-Ingolstadt, Alemanya).

A partir del lema triat per la UE l’any 2000, “units en la diversitat”, aquest simposi examina els diferents reptes que apareixen en la gestió del multilingüisme en la UE i el desenvolupament, comunicació i traducció del dret europeu.

Tots aquests elements del multilingüisme estan interconnectats i juguen un paper important pel procés d’integració i harmonització de la UE (Baaij, 2018; Luttermann et al., 2019; Paunio 2013; Simonnæs/Kristiansen, 2019). En realitat, però, el multilingüisme es postula més en teoria que en la pràctica. En vista de l’incompliment dels usos lingüístics dins de les institucions europees (per exemple, predomini de l’anglès a la Comissió Europea i del francès al Tribunal de Justícia de la UE) i de les divergències lingüístiques entre diferents versions de textos jurídics dels estats membres, la UE es troba davant de reptes que demanen respostes ben fonamentades.

Aquest simposi espera atreure una varietat de participants de diferents països europeus per abordar aquest tema des de diferents perspectives. Les propostes al simposi poden enfocar-se tant des del punt de vista teòric com des d’estudis de recerca empírica (de caire qualitatiu o quantitatiu). Així mateix, i d’acord amb el caràcter multilingüe d’AELFE i del mateix simposi, s’anima els participants a presentar les seves propostes en anglès, francès, alemany o espanyol.

Podeu consultar la pàgina web per tal de veure la informació completa del simposi i la forma d’enviament de propostes. En cas de qualsevol dubte sobre les possibles contribucions, es pot contactar amb els professors coordinadors del simposi (je@cc.au.dk i luttermann@ku.de).

Elisabet Arnó Macià
Doctora en filologia anglesa i professora de la UPC
Comitè organitzador del Congrés AELFE-TAPP 2020

Deixa un comentari