Jurilingüística III: Enfocaments Interdisciplinaris en l’Estudi de la Llengua i el Dret

Cartell Jurilingüística III: Enfocaments Interdisciplinaris en l'Estudi de la Llengua i el DretEl col·loqui Jurilingüística III: Enfocaments Interdisciplinaris en l’Estudi de la Llengua i el Dret tindrà lloc a la Universitat de Cambridge (Regne Unit) els dies 1 i 2 d’octubre de 2020. Després l’èxit de les dues primeres edicions, hem decidit donar continuïtat a aquest espai de reflexió sobre les relacions entre la llengua i el dret, tant les ja establertes com les que s’obren pas en investigacions i realitat socials emergents, tant des del punt de vista de la pràctica com des del de les mirades acadèmiques. En aquesta edició, els conferenciants convidats seran Xabier Arzoz (Universitat del País Basc), Michael Cronin (Trinity College Dublin), Estrella Montolío (Universitat de Barcelona) i Jacqueline Mowbray (Universitat de Sydney).

Sense voler configurar una llista exhaustiva, els organitzadors del col·loqui sol·liciten comunicacions sobre els temes següents:

 • Traducció i interpretació en contextos jurídics
 • Traducció i interpretació en organismes internacionals i regionals
 • Nous enfocaments en l’estudi de la llengua del dret: recerca, formació i impacte social
 • Formació jurídica per a la traducció i la interpretació: regulacions, aspectes deontològics i professionals de l’exercici professional de la traducció jurídica, jurada i judicial
 • Ensenyament bilingüe en l’àmbit del dret
 • Mètodes d’investigació lingüística aplicats al dret
 • Recerca terminològica en l’àmbit del dret
 • Anàlisi de corpus jurídics
 • Mètodes d’investigació lingüística en la interpretació d’instruments jurídics
 • Accessibilitat judicial: la llengua de signes i altres mitjans d’accessibilitat als jutjats
 • Tractament d’instruments i documentació multilingüe en organismes internacionals
 • Dret i multilingüisme: legislació bilingüe i plurilingüe
 • Traducció i interpretació en l’àmbit policial i de cooperació policial internacional
 • Drets humans i llengua: drets lingüístics
 • Enfocaments sociològics en dret
 • Perspectiva transistèmica, aspectes lingüístics i culturals del dret comparat
 • Mediació (lingüística i) intercultural en els processos judicials
 • Polítiques lingüístiques i de traducció a l’administració i els entorns judicials
 • Llengües minoritzades: llenguatge jurídic, normalització terminològica, planificació

La presentació de comunicacions i panells és oberta tant a professionals com a personal investigador. Cal enviar les propostes de comunicació en anglès o espanyol abans de l’1 de març de 2020 en un sol document amb còpia a Javier Moreno-Rivero (jm2227@cam.ac.uk) i a Esther Monzó (monzo@uji.es). En el cas de propostes sobre les polítiques lingüístiques en l’àmbit catalanoparlant, us podeu adreçar també a Juan Jiménez Salcedo (jimsal@upo.es). Totes les propostes han d’incloure: a) un títol, b) un resum d’aproximadament 400 paraules i c) una bionota breu per cada autora o autor.

Tota la informació relativa al col·loqui es pot trobar a la pàgina web (http://www.jurilinguistica.com) i es pot plantejar qualsevol dubte d’informació a les mateixes adreces d’enviament de propostes.


El comitè organitzador

Javier Moreno-Rivero i Esther Monzó-Nebot

Deixa un comentari