Antoni Mirambell i el dret lingüístic- Lluís Jou
Notari de Barcelona i president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya

Un dels primers consells de redacció de la Revista de Llengua i Dret. S’hi pot veure Antoni Mirambell entre Carles Duarte i Josep M. Puig Salellas.

El 21 d’octubre va morir a Vic, als 67 anys, Antoni Mirambell Abancó, catedràtic de Dret Civil de la UB.
En acabar els estudis de dret va optar per continuar a la Universitat com a professor. Des del primer moment impartí les classes en llengua catalana en una facultat on encara avui és minoritària, i en català va redactar i defensar la tesi doctoral sobre l’emfiteusi a Catalunya, una matèria en la qual esdevingué un expert, reformador i crític. En català ha escrit i publicat la major part de les seves obres acadèmiques i ha estat assessor de diversos vocabularis jurídics especialitzats.

El 1985 va participar en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, a l’àrea de Llengua i Dret, i va presentar, juntament amb Antoni Font Ribas, un treball programàtic sobre Els conceptes jurídics fonamentals en matèria de dret lingüístic a Catalunya, en el qual miraven de conceptualitzar el de llengua pròpia. Fou a l’Àrea de Llengua i Dret del Congrés, i a les reunions que Josep M. Puig Salellas va convocar durant anys al seu despatx per donar-hi continuïtat, on hi vaig fer la bona amistat que ara me’l fa enyorar sentidament.

  Antoni Mirambell va ser promotor de l’ús del català en els àmbits jurídics i de la recuperació institucional de la llengua pròpia del país. El 1986 va entrar al Consell de Redacció de l’RLD i hi publicà diversos articles

Antoni Mirambell no va perdre mai l’interès per promoure l’ús del català en els àmbits jurídics ni en aprofundir en interpretacions del marc constitucional que fossin favorables a la recuperació institucional de la llengua pròpia del país. El 1986 va entrar al Consell de Redacció de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, i en formà part fins a l’any 2008. Hi publicà alguns articles defensant la necessitat de modificar la Llei de normalització lingüística de 1983 (número 9) i valorant la Llei de 1998 pel tractament general dels conceptes de llengua pròpia i llengua oficial (número 29). Col·laborà en l’obra d’estudis jurídics sobre la Llei de 1998 publicada per Marcial Pons l’any següent i va participar en diverses jornades sobre l’ús del català a l’àmbit jurídic, com són la celebrada a Platja d’Aro el 1991, en la qual assumí la redacció de les conclusions, la celebrada el 1998 amb ocasió de l’aprovació de la Llei i d’altres. També va formar part del Consell Social de la Llengua Catalana els primers anys d’aquest segle.

   Antoni Mirambell ha excel·lit sobretot en l’àmbit del dret civil i ha estat una ment clau en la renovació de la Catalunya dels darrers trenta anys

Home de bona planta, de tracte amable i de posat elegant, Antoni Mirambell ha excel·lit sobretot en l’àmbit del dret civil i ha estat una ment clau en la renovació de la Catalunya dels darrers trenta anys. Com a president de la secció de dret patrimonial de l’Observatori de Dret Privat durant quasi vint anys, és el més alt responsable intel·lectual dels llibres cinquè i sisè del nostre Codi civil.

A la Universitat, que ha servit amb interès i naturalitat, ha exercit la docència fins al darrer moment i ha exercit els càrrecs de secretari del Consell Social, de Síndic de greuges i de director del Departament de Dret Civil.

Em dol haver de ressenyar la seva pèrdua i em sembla just de recordar que va contribuir significativament a bastir el dret lingüístic com una branca jurídica d’especialitat. I que ho va fer plenament implicat en la recuperació de la llengua catalana.

Lluís Jou
Notari de Barcelona i president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya

Leave a Reply