El més llegit de 2021 a l’RLD blog

Durant el 2021 s’han publicat un total de 40 articles i han obtingut 32.130 visites.

Els deu articles més llegits del 2021 van ser els següents:

Per una visió sociolingüística en el debat de llengua i gènere – Josep Soler

Per què un 25% de classes en castellà? – Jordi Nieva-Fenoll

Exigir el conocimiento del euskera para acceder a la función pública ¿discrimina? – Iñigo Urrutia Libarona

Ley Molac en favor de las lenguas territoriales de Francia: una ley,  un recurso y muchas incertidumbres – Eneritz Zabaleta

Balance del Informe del Comité de Expertos de la CELRM respecto a la implementación de las recomendaciones de acción inmediata por parte del Estado español – Fernando Ramallo

El coneixement de la llengua oficial pròpia en funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. A propòsit de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 14 d’octubre de 2020 – Ángel C. Navarro

L’ús social del català: debilitats i oportunitats – Marina Massaguer

Demografia sanitària i reptes per a la llengua catalana al sistema de salut de Catalunya – Jordi Pere i Mas

El aragonés: el largo camino hacia una grafía oficial – Francho Beltrán Audera

Normalitat lingüística – Pere Comellas

Deixa un comentari