Un problema complicat – Xavier Arbós

Anna M. Pla Boix (coord.). Garantia dels drets lingüístics. Estudis de cas: Bèlgica, Canadà, Espanya, Itàlia, Moldàvia i Suïssa. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics, col·lecció e-Recerca, núm. 5.  Novembre 2014.  ISBN  978-84-393-9221-7 Consulta en línia

L’ordenació del règim lingüístic dels països on conviuen diverses llengües oficials obliga els juristes a tocar de peus a terra. Les construccions teòriques abstractes, de lògica indiscutible i de precisió geomètrica, no s’adapten a la realitat. Els parlants d’una llengua concreta no ocupen homogèniament un territori del qual no es mouen. D’altra banda, no només pesa la geografia. La història també és rellevant: hi ha llengües numèricament minoritàries que ho són després d’una política repressiva, o d’haver rebaixat jurídicament el seu estatus fins privar-la de prestigi social. Els plantejaments tècnics es veuen així, sovint, sotmesos a crítiques severes des de la perspectiva de la legitimitat. Els debats d’aquesta mena són encesos i carregats d’emotivitat, com sabem prou bé a Catalunya. Ara bé, malgrat que aquest context natural ho faci més difícil, la reflexió jurídica és indispensable. Les normes relatives als drets i deures lingüístics són inevitables i, tot i que no poden solucionar per elles mateixes els problemes vinculats a la convivència de les llengües, almenys poden apaivagar-ne la virulència. Sempre que, com és natural, es faci amb seny i rigor.Llegeix més »

Informe sobre els drets lingüístics a Catalunya del Síndic de Greuges – Maria Jesús Larios

L’Informe sobre els drets lingüístics a Catalunya del Síndic de Greuges, presentat el mes de setembre de l’any 2014, va ser debatut al Parlament de Catalunya el passat dilluns 23 de febrer.

Aquest document sorgeix de l’experiència acumulada al Síndic de Greuges amb relació a la tasca de defensa dels drets lingüístics. S’escau, a més, que la institució forma part, des del mes de març de l’any 2014, de l’Associació Internacional de Comissionats de Llengua. En aquest informe, com en la resta d’informes monogràfics que duu a terme la institució de defensa dels drets, es recullen les aportacions fetes any rere any als informes anuals del Síndic presentats i debatuts al Parlament de Catalunya, i també les consideracions expressades en queixes i actuacions d’ofici i informes específics sobre altres matèries presentades en aquest període. Llegeix més »

Simposi internacional sobre drets lingüístics i cohesió social en societats multilingües – Ma. Jesús Larios

Els passats dies 19 i 20 de març va tenir lloc el Simposi Internacional sobre Drets Lingüístics i Cohesió Social en Societats Multilingües. El Simposi el va organitzar el Síndic de Greuges, conjuntament amb la IALC (Associació Internacional de Comissaris de Llengua) i ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.

En el Simposi vam tenir ocasió d’aprofundir en la situació dels drets lingüístics en el context d’estats plurilingües i la tasca de defensa que duen a terme les institucions d’ombudsman, com a institucions de defensa de drets, i la dels comissionats específics que hi ha en alguns estats plurilingües.

La intervenció de caràcter històric del professor Milian Massana ens va permetre situar ja el que amb posterioritat corroborarien defensors i experts en explicar la situació en les diferents comunitats bilingües, com és la conclusió a la qual es va arribar: Espanya, en contra de la seva realitat, no es reconeix plurilingüe, atès que el reconeixement de l’oficialitat no és el fruit d’una convicció, sinó el d’una concessió.Llegeix més »

Simposi Internacional sobre Drets Lingüístics i Cohesió Social – Ma Jesús Larios

El Síndic de Greuges de Catalunya organitza un Simposi Internacional sobre Drets Lingüístics i Cohesió Social en Societats Plurilingües, que tindrà lloc a Barcelona el mes de març, emmarcat en els actes de commemoració del Tricentenari que organitzen la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest Simposi s’organitza en col·laboració amb l’Associació Internacional de Comissionats de Llengua, que, en el mateix context, celebra a Barcelona la Conferència inaugural de l’Associació. El Simposi tindrà lloc els dies 19 i 20 de març i la Conferència, el 21 de març.

La missió de l’Associació Internacional de Comissionats de Llengua és fomentar i promoure la igualtat, la diversitat i els drets lingüístics arreu del món i assistir els comissaris de llengua perquè puguin acomplir la seva tasca amb els màxims nivells de professionalitat. L’Associació va ser constituïda a Dublín el maig de 2013 i està composta per comissaris de llengua i per defensors d’arreu del món. Actualment, els seus membres són representants nacionals i regionals del Canadà (Nova Brunswick, Ontario, Nunavut i Territoris del Nord-oest), Irlanda, Gal·les, Catalunya, Kosovo, Sud-àfrica i Sri Lanka. Està presidida pel comissari del Canadà, Graham Fraser.Llegeix més »

L’oportunitat de València – Josep A. Mas

Durant les darreres setmanes s’ha parlat i s’ha escrit molt sobre l’ofensiva contra el català que estan duent a terme els governs central, balear i valencià, tots del Partit Popular. A més d’aquesta resposta mediàtica, també la major part d’institucions no governamentals i molts sectors de l’anomenada societat civil l’han contestada amb força. En el cas valencià, fins i tot hem pogut sentir veus fins ara aliades sense matisos del nacionalisme espanyol conservador. Qui signa aquestes línies voldria que serviren de modest homenatge a la resistència lingüística valenciana d’ara i, sobretot, de sempre. En el terreny més pragmàtic, cal confiar que alguna de les interpretacions i sobretot de les propostes d’articulació discursiva del present apunt els/ens puguen ser d’alguna utilitat.Llegeix més »