Diversitat cultural i lingüística a la península ibèrica: XVI Forum for Iberian Studies a la Universitat d’Oxford – Marina Massaguer

Els passats dies 20 i 21 de març va tenir lloc la setzena edició del Forum for Iberian Studies a la Taylor Institution de la Universitat d’Oxford, amb la diversitat lingüística i cultural a la Península com a eix vertebrador. Al llarg de dos dies una quarantena de participants van exposar les seves recerques en qüestions que van des del multilingüisme i la planificació lingüística fins a l’ensenyament de llengües, passant per literatura i les migracions.

Entre els ponents plenaris del FIS, van destacar Joan Pujolar (UOC), que va impartir la conferència “New speakers: profiles, attitudes and practices in the Iberian peninsula”, i Daniel Cassany (UPF), que va oferir la ponència “Apropiación y usos de la escritura latina en contextos plurialfabéticos”.

Pujolar va definir, en primer lloc, el concepte “new speakers”: “individuals with little or no home or community exposure to a minority language but who instead acquire it through immersion or bilingual educational programs, revitalization projects or as adult language learners” (O’Rouke, Pujolar i Ramallo, 2015, en premsa). Tot seguit, va oferir una perspectiva ibèrica sobre aquest concepte i va analitzar el significat i les connotacions −més aviat positives i més aviat negatives, respectivament− dels termes neofalantes, per als nous parlants de gallec, i d’euskaldunberri, per als d’euskera, així com les motivacions d’aquests nous parlants per adoptar una llengua que no és la que van adquirir durant la infantesa.

Tot seguit, el ponent es va centrar en el cas català. Entre les dades que va oferir, en va destacar una: en l’actualitat el 41,6% de parlants de català no són natius. En el cas català, el perfil d’aquests nous parlants és molt divers: fills de parlants natius d’espanyol, espanyols procedents de diverses regions de l’Estat, residents de la UE, migrants d’una multiplicitat de països. Llegeix més »