El més llegit de 2020 a l’RLD blog

Durant el 2020 es van publicar un total de 45 apunts que van obtenir 25.560 visites, gairebé 5.000 visites més que el 2019.

Els deu articles més llegits de l’any passat van ser els següents:

Crida d’articles/Call for papers/ Convocatoria de artículos: La traducció i la interpretació jurídiques en el món de la tecnologia

España y sus bereberes: el amazige en Melilla y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias – Mohand Tilmatine

La realidad lingüística en Extremadura – Daniel Gordo

Crida d’articles/Call for papers/Convocatoria de artículos/ Appel à contributions: Bilingüisme de sentit únic: els obstacles a la revitalització de les llengües perifèriques de l’Estat espanyol

El árabe de Ceuta y el ámbito de protección de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias – Francisco Moscoso García

Qüestió de noms. A propòsit de les sentències 704/2020 i 634/220 del Tribunal Suprem – Vicenta Tasa

La lluita (discursiva i legislativa) contra la COVID-19 (I) – Albert Morales

Evolució i assoliments en l’ús social del basc a Tolosa – Kike Amonarriz

Els drets lingüístics dels ciutadans a l’àmbit de la justícia – Maria Josep Feliu Morell

In memoriam Germà Colón i Domènech. L’home que estimava les paraules – Eloi Bellés

Leave a Reply